İş yerindeki büyük tehlike stres - EMPATİK BLOG

İş yerindeki büyük tehlike stres

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu yıl 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’nün temasını ‘İşyerinde Ruh Sağlığı’ olarak belirledi. Yapılan çalışmalar, işyerinde tükenmişlik sendromu yaşayanların sayısının arttığını gösteriyor. DSÖ’nün yaptığı araştırmaya göre çalışanların yaşadığı depresyon ve anksiyete bozukluklarının yol açtığı iş gücü kaybının yıllık global ekonomiye maliyeti ise 1 trilyon dolar civarında. Yine araştırmalara göre, tükenmişlik sendromunu önlemeye yönelik hamleler, bu kayıplardan çok daha az maliyetli. 

Psikiyatrist Yrd. Doç. Dr. Hakan Karaş, çalışanları destekleyici tutumların verimliliği arttırdığını belirterek şunları söyledi:

“Sadece işsizlik değil, olumsuz ve stresli bir çalışma ortamı da fiziksel ve ruhsal sağlık sorunlarına yol açabiliyor. İşverenlerin ve yöneticilerin çalışanları destekleyici tutumları ve olumlu bir çalışma ortamı oluşturma ile ilgili girişimleri ise çalışan devamsızlığını en aza indirip, çalışanların ruh sağlığını iyileştiriyor.

GÜVENSİZ BİR İŞYERİ TÜKENMİŞLİK VE DEPRESYON RİSKİ OLUŞTURUYOR

Çalışanın iş yükünün artması, iş yükünün bir bölümünün ‘gereksiz’ olarak algılanması, uzun mesai saatleri, görev dağılımı ve rollerin net olmaması, çalışanların olumlu geri bildirim almaması, düşük ücretler memnuniyetsizliğin yanı sıra fiziksel ve ruhsal sağlık için riskli bir işyeri ortamı oluşturuyor. Tüm bu faktörler çalışanın; işyerinin bir parçası gibi hissetmemesine, işyerine yabancılaşmasına ve kontrol duygusunu yitirmesine yol açıyor. Günümüzde çoğu işyeri, çalışanın sağlığını ve güvenliğini iyileştirici adımlar atmak yerine; işsizler arasından yeni eleman alımının öncelikli işyeri politikası olarak benimsiyor. İşyeri yönetiminin çalışanın esenliği, sağlığı ve güvenliği ile ilgili politikası yetersiz ise tüm bu faktörlerin ortaya çıkması kaçınılmaz oluyor.”

TÜKENMİŞLİK SENDROMUNUN BELİRTİLERİ NELER?

Tükenmişlik sendromunun en sık görülen belirtileri; iş yerindeki zamanının çoğunda fiziksel, zihinsel veya duygusal olarak yorgun hissetmek, motivasyon düşüklüğü, karamsarlık, aşırı tepkisellik, konsantrasyon sorunları, kapasitesinin altında iş performansı gösterme, iş arkadaşları ile sık problem yaşama, iş dışında da sık sık iş sorunlarını düşünme ve iş doyumunun genel olarak azalması. Bu belirtiler aynı zamanda depresyonun göstergesi de olabilir.

İŞ YERİNDE RUH SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN İŞVERENLER NE YAPMALI?

Tükenmişlik sendromunun kaynağında hem organizasyonla ilgili sorunlar hem de bireysel nedenler olduğu için önlenmesi ve çözümü konusunda da yöneticilere ve çalışanlara ayrı ayrı iş düştüğünü vurgulayan Karaş, tükenmişlik sendromunu önlemek için yöneticilerin izlemesi gereken strateji hakkında şunları aktardı:

– Çalışandan iş ile ilgili beklentilerin netleştirilmesi ve gerçekçi olması.
– Çalışanın beklentileri anladığından ve yeterli kaynaklara sahip olduğundan emin olunması.
– Çalışan yeterliliğini artırmaya yönelik hizmet içi eğitimler.
– Çalışanların organizasyon için değerinin ve anlamının vurgulanarak anlamalarının sağlanması.
– Çalışanlar arasında sosyal desteğin ve saygılı tutumların teşvik edilmesi.
– İşyerinde fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi.
– İşyeri dışındaki mola ve tatillerle ilgili maksimum olanağın sağlanması.

ÇALIŞANLAR NE YAPMALI?

Çalışanların, çalışma rutinlerinde ve yaşam tarzlarında değişiklik yapmalarının tükenmişlik sendromundan korunmada etkili olduğunu söyleyen Karaş’ın çalışanlara yönelik önerileri şöyle:

– İş yaşamı dışındaki hayatı; hobi, spor, meditasyon ve gönüllü etkinliklere katılın iş yaşamından sadece fiziksel olarak değil zihinsel olarak da arının.

– Kendinize zaman ayırın gerektiğinde tıbbi ve psikolojik destek alın.
– Elektronik uyaranları minimize edin.
– Gerektiğinde sınır koyma ve hayır deme kapasitesini geliştirerek gereksiz duygusal yüklerden ve iş yükünden arının.
– İş arkadaşlarıyla iş dışında sosyal ilişkileri ve iletişiminizi geliştirin.
– Öncelik sıralaması ve iş takvimi yaparak ‘bitmeyen işler’le ilgili endişeyi azaltın.
– Strese yol açan içsel ve dışsal faktörleri bulun ve hangi noktada kontrol edilebileceğini netleştirin. Böylelikle stres ve ilişkiler üzerinde kontrol duygusunu sağlayın.
Kaynak: www.ntv.com.tr

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir