Etiket Arşivi;duygusal zeka ve insan kaynakları" | EMPATİK BLOG

Çalışanın Duygusal Zekası

İş hayatında bilişsel zeka ve duygusal zekanın rolleri ve çalışanın iş hayatına etkileri. Duygusal zeka, bir kişinin kendi ya da başkalarının hislerini ve duygularını yansıtabilme, onları ayırt edebilme ve kişinin düşüncesi ve eyleminde bu bilginin kullanılmasıdır. Duygusal zekanın doğurduğu sonuçlar insanın özel hayatınıda, iş hayatını da doğrudan etkiler.