Etiket Arşivi;çalışanın duygusal zekası" | EMPATİK BLOG

Şirketinizin Duygusal Zekası Var Mı?

Time Dergisi editörlerinden Nancy Gibbs, kaleme aldığı bir yazısında “IQ sizi işe aldırır ancak sizi terfi ettiren EQ’dur” demişti. Şirketinizi IQ ile kurmuş olabilirsiniz ama geliştirmek ve büyütmek için ihtiyacınız olan EQ olabilir. Duygusal Zeka kuramının önemli ismi Daniel Goleman bireylerin başarılı olabilmesi için empati, duyguları ifade etme ve anlama, mizacını kontrol etme, bağımsızlık, sabır, ...

Çalışanın Duygusal Zekası

İş hayatında bilişsel zeka ve duygusal zekanın rolleri ve çalışanın iş hayatına etkileri. Duygusal zeka, bir kişinin kendi ya da başkalarının hislerini ve duygularını yansıtabilme, onları ayırt edebilme ve kişinin düşüncesi ve eyleminde bu bilginin kullanılmasıdır. Duygusal zekanın doğurduğu sonuçlar insanın özel hayatınıda, iş hayatını da doğrudan etkiler.