Çalışanın Duygusal Zekası - EMPATİK BLOG

Çalışanın Duygusal Zekası

Duygusal zeka, bir kişinin kendi ya da başkalarının hislerini ve duygularını yansıtabilme, onları ayırt edebilme ve kişinin düşüncesi ve eyleminde bu bilginin kullanılmasıdır. Duygusal zekanın doğurduğu sonuçlar insanın özel hayatınıda, iş hayatını da doğrudan etkiler.

Günümüzde kurumların kar edebilmek ve yeni müşteriler kazanmanın yanında en iyi çalışanları bulma konusunda da rekabet etmektedirler. Kendisine uygun çalışanları bünyesinde toplayabilen ve onları özgün fikirler bulma ve uygulama konusunda cesaretlendiren kurumlar yalnızca profesyonel anlamda değil duygusal anlamda da yetkindir.

Duygusal ve iş rolleri arasında ilişki.

Amerikada Hay Group tarafından yapılan bir araştırmaya göre:

 • İnsanların %50’den fazlası işini öğrenmek ve geliştirmek konusunda motivasyon eksikliği hissetmektedir.
 • Her 10 kişiden 4’ü iş arkadaşlarıyla birlikte çalışma becerisine sahip değildir.
 • Yeni başvuruların yalnızca %19’ü alışkanlıklarına ilişkin kendini disipline etme becerisine sahiptir.
 • Değişim girişimlerinin %70’inde, insanların liderlik yeteneği, ekip çalışması, inisiyatif alma, değişime ayak uydurabilme gibi çeşitli yetkinliklerinde ki yetersizlikler yüzünden, beklenen sonuçlar elde edilememektedir.

 

Çalışanlar arasında yapılan incelemelerde yüksek performansa sahip çalışanların duygusal zekasının daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca bu çalışanların iş arkadaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilen, ekip çalışmasına yatkın ve duygusal açıdan olgun kişiler olduğu görülmektedir.

İşe alınmayı sağlayan bilişsel zekadır fakat kişinin terfisini sağlayan duygusal zeka düzeyidir. AT&T yöneticilerinden en iyi performansı gösteren çalışanlar seçilmesi istendiğinde, bilişsel zekası en yüksek olanlar yerine e-mailleri en çok cevaplananlar seçilmiştir. Bu çalışanlar iş arkadaşlarıyla dayanışma ve uyum içinde çalışıyorlar.

Duygusal zekası yüksek kişiler sahip olduğu özellikler.


Duygusal zekası yüksek kişilerin sahip olduğu özelliklerden bazıları şunlardır;

 • Kendi beden dilini kontrol edebilmek ve başkalarının beden diline duyarlı olmak,
 • Empati kurabilme,
 • Uzlaşmaya dayalı sinerjik ilişki kurmak,
 • İnsanlarla olumlu ilişkiler içinde olmak,
 • Başkalarını hesaba katmak,
 • Çalışmaya adanmış olmak
 • Olumsuz duygularla başa çıkabilmek,
 • Stresle başa çıkabilmek,
 • Kararlılık

 

 

 

Günümüz iş dünyası, çalışanın bilişsel, duygusal ve bedensel gücünü bir bütün olarak daha yoğun ve etkin kullanmasını gerektirmekte. Bu bağlamda duygusal zekanın önemide her geçen artmaktadır. Duygusal zeka düzeyi hem bireysel tatmini hemde iş başarısını doğrudan etkilemektedir.

 

Prof.Dr. Zuhal Baltaş
İnsanın Dünyasını Aydınlatan ve İşine Yansıyan Işık

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir